Filtracja to proces usuwania zanieczyszczeń ze strumienia cieczy lub gazu. Jest to jeden z najczęstszych procesów w dzisiejszym przemyśle. Technologie filtracji służą do usuwania brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń z produktu, zanim dotrze on do konsumenta.

Istnieją trzy główne typy technologii filtracji: mechaniczna, chemiczna i biologiczna. Każdy typ ma inne zalety i wady, które sprawiają, że mniej lub bardziej nadają się do konkretnych zastosowań.

Filtracja mechaniczna jest zwykle wykonywana przy użyciu filtrów do oddzielania cząstek na podstawie wielkości i kształtu. Mogą być wykonane z metalowych ekranów siatkowych lub materiałów włóknistych, takich jak papier lub tkanina.

Filtracja chemiczna polega na dodawaniu chemikaliów, które reagują z zanieczyszczeniami w celu usunięcia ich ze strumienia produktu. Filtracja biologiczna to dodanie bakterii lub innych drobnoustrojów, które żywią się zanieczyszczeniami w strumieniu produktu. Podstawowym celem obu tych rodzajów filtracji jest zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia poprzez usuwanie niebezpiecznych substancji. Filtracja biologiczna jest często wykorzystywana do oczyszczania wody pitnej i ścieków, z mieszaniną osadu czynnego, filtra zraszającego i procesu ciągłego przepływu.

Czym są technologie filtracji i jak to działa?

Filtracja to proces, który usuwa zanieczyszczenia. Proces zazwyczaj rozpoczyna się od etapu obróbki wstępnej, podczas której większe cząstki są usuwane z wody lub gazów.

Technologiefiltracyjne mogą być stosowane w wielu gałęziach przemysłu, m.in.:

  • Produkcji przemysłowej
  • Rolnictwo
  • Przetwórstwo spożywcze
  • Produkcja tekstylna
  • Farmacja i opieka zdrowotna

Techniki filtracji przemysłowej i zalety ich stosowania

Filtry przemysłowe są integralną częścią procesu przemysłowego. Służą do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów. Przemysłowe filtry oleju to rodzaj filtra, który służy do usuwania zanieczyszczeń i zanieczyszczeń z płynów, takich jak olej i gaz. Mogą być wykonane w wielu różnych kształtach, ale zazwyczaj mają postać cylindrycznej rury z fałdami na jednym końcu, aby zwiększyć powierzchnię do filtrowania.

Filtry przemysłowe mają wiele zalet w porównaniu z innymi rodzajami metod filtracji, takimi jak filtry piaskowe lub węglowe, do których należą:

  • Posiadają wyższą zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń niż inne rodzaje metod filtracji,
  • Są wydajniejsze w usuwaniu drobnych cząstek,
  • Mogą być czyszczone i ponownie używane, co zmniejsza ilość odpadów.